top of page
shutterstock_2041270571.jpg

Optælling, højdemåling og analyse af træer, planter og åbne områder.

Terræn og Analyse: Our Technology

Analyser

Terrænmodel & Højdekurver

Det høje antal af målepunkter fra LiDAR sensoren danner en punktsky der representerer skovbunden 1:1. Ud fra disse målinger leverer vi en yderst nøjagtig terrænmodel og en kortlægning med højdekurver. Disse værktøjer er vigtige for både planlægning af projekter og opfølgning på bl.a udvikling og slidtage.

Optælling, Højdemåling & Bevoksningstæthed

Med mellem 150 - 250 målepunkter pr. m2 får vi både en præcis terrænmodel samt en model af den overliggende kultur. Ud fra denne data kan vi bl.a. måle stammeantal, biomasse og kronedække fordelt på både områder og træsorter. Denne data har hidtil kun har været mulig ved manuel opmåling. Vi benytter gerne eksisterende målinger fra landjorden til at sammenholde vores målinger.

Monitorering

Ved at indgå en aftale der løber over flere år kan data fra tidligere målinger sammenlignes. Det giver et afgørende indblik i naturens udvikling i specifikke områder. Vi gemmer oplysninger om vores flyveruter, så vi senere hen har mulighed for at gentage flyvninger og sammenholde data ved f.eks. 1, 2, 5 eller 10 års mellemrum.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Terræn og Analyse: Technology
Skærmbillede 2021-07-02 kl. 16.24.21.png

LiDAR (Light Detection and Ranging)

Med LiDAR scanning kan vi skabe en centimeter-præcis 3D model af store naturområder. Modellen gør det muligt at måle, tælle, sammenligne og følge udviklingen af skoven. Dette er kun muligt med LiDAR, da laserstrålerne rammer både trækronerne og den underliggende skovbund. 
 LiDAR scanning fra drone giver en nødvendig fleksibilitet og kontrol over opgaven. 

Terræn og Analyse: About

Valg af drone og sensor

Vi følger dagligt teknologiens udvikling inden for både droner, sensorer og software. På den måde sikrer vi vores kunder de bedste resultater. Under planlægning af hver opgave vurderer vi hvilken drone, sensor og software, som vil give de bedste resultater. Typisk vil det handle om størrelsen på det areal, der 
skal scannes.

Terræn og Analyse: Tekst
WeCountPlants Logo negativ_edited.png
Terræn og Analyse: Overskrift
bottom of page