top of page
shutterstock_1742998628-1.jpg

Kortlægning og analyse af naturens helbred

Helbredsanalyse: Our Technology

Analyser

Naturen fra fulgeperspektiv

Kortlægning af hele eller dele af naturområder, så du kan træffe de rigtige beslutninger. En kortlægning giver adgang til et stort GEO lokaliseret billede sammensat af flere tusinde dronebilleder. Kortlægningen giver desuden adgang til en række måleværktøjer, så du kan opmåle og planlægge arbejdsopgaver ud fra GPS punkter.

Helbredsanalyse

Multi- og hyperspektrale overflyvninger giver indblik i de ultraviolette farver, som naturen udsender, men vi som mennesker ikke kan se. Analysen gør det muligt at kortlægge stress forårsaget af tørke samt andre sygdomme i
planter og skov.

Pestanalyse

Der kan forkomme sygdomme i skove, som kan have omfattende konsekvenser i form af både stor arbejdsbyrde og tabt værdi. Med et multispektralt kamera kan vi hurtigt og præcist kortlægge pestramte områder og konstatere hvor samt hvilke problemer, der findes i skoven.

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at besvare dem.

Helbredsanalyse: Technology
Skærmbillede 2021-11-01 kl. 16.20.59.png

Multispektral

Et multispektralt kamera opfanger ultraviolette farver, som normale RGB kameraer ikke kan se. Når naturen udsættes for stress i form af tørke, billeangreb eller forurening vil et multispektralt kamera være i stand til at opfange naturens "usynlige" farver.

Helbredsanalyse: About
False-color-composite.png

Hyperspektral

Et hyperpektralt kamera opfanger et større spænd af ultraviolette farver. Det gør det muligt at specificere analyser og opnå en højere grad at detaljer.  

Helbredsanalyse: About

Valg af drone og sensor

Vi følger dagligt teknologiens udvikling inden for både droner, sensorer og software. På den måde sikrer vi vores kunder de bedste resultater. Under planlægning af hver opgave vurderer vi hvilken drone, sensor og software, som vil give de bedste resultater. Typisk vil det handle om størrelsen
på det areal, der skal scannes.

Helbredsanalyse: Tekst
WeCountPlants Logo negativ_edited.png
Helbredsanalyse: Overskrift
bottom of page