top of page
 _edited.jpg

Optælling, højdemåling og analyse af Juletræer

Juletræer Copy: Our Technology

Analyser

Optælling

Optælling af dine markerDenne data har hidtil kun har været mulig ved manuel optælling og højdemåling. Vi benytter gerne eksisterende målinger fra landjorden til at sammenholde vores målinger.

Terrænmodel & Højdekurver

Det høje antal af målepunkter fra LiDAR sensoren danner en punktsky der representere skovbunden 1:1. Ud fra disse målinger leverer vi en yderst nøjagtig terrænmodel og en kortlægning med højdekurver. Disse værktøjer er vigtige for både planlægning af projekter og opfølgning på bl.a udvikling og slidtage.

Moniterering

Ved at indgå en aftale der løber over flere år kan data fra tidligere målinger sammenlignes. Det giver et afgørende indblik Naturens udvikling i specifikke områder. Vi gemmer oplysninger om vores flyveruter, så vi senere hen har mulighed for gentage flyvninger og sammenholde data ved f.eks 1, 2, 5 eller 10 års mellemrum.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Juletræer Copy: Technology
Skærmbillede 2021-07-02 kl. 16.24.21.png

LiDAR (Light Detection and Ranging)

Med LiDAR scanning kan vi skabe en centimeterpræcis 3D model af store naturområder. Modellen gør det muligt at måle, tælle, sammenligne og følge udviklingen af skoven. Dette er kun muligt med LiDAR, da laserstrålerne rammer både trækronerne og den underliggende skovbund. 
 LiDAR scanning fra drone giver en nødvendig fleksibilitet og kontrol over opgaven. 

Juletræer Copy: About

Valg af drone og sensor

Vi følger dagligt teknologiens udvikling inde for både droner, sensorer og software. På den måde sikrer vi vores kunder de bedste resultater. Under planlægning af hver opgave vurderer vi hvilken drone, sensor og software som vil give de bedste resultater. Typisk vil det handle om størrelsen på det areal der skal scannes.

Juletræer Copy: Tekst
bottom of page